Auglýst eftir verkefnastjóra í eignaumsýslu lands og jarða

Ríkiseignir óska eftir að ráða verkefnastjóra til að annast verkefni er varða land og jarðir í eigu ríkisins. Um er að ræða afar fjölbreytt og krefjandi verkefni. Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Um starfskjör, réttindi og skyldur fer að öðru leyti eftir lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996.

Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum með síðari breytingum.

Upplýsingar og umsókn hjá Capacent.is. Umsóknarfrestur er 18. desember 2017.


Helstu verkefni

Hagsmunagæsla varðandi nýtingu lands, gæða og auðlinda á ríkisjörðum.
Ráðgjöf um verðmætasköpun og framtíðarþróun.
Skilvirk og hagkvæm meðferð jarða og auðlinda.
Fyrirsvar og upplýsingagjöf vegna sölu, leigu eða ábúðar á ríkisjörðum.
Aðstoð við uppgjör og frágang við lok ábúðar- og leigusamninga.
Aðstoð við gerð gagnagrunns um land og auðlindir.

Menntunar- og hæfniskröfur

Háskólapróf eða önnur framhaldsmenntun sem nýtist í starfi.
Stjórnunarreynsla, s.s. verkefnastjórnun.
Reynsla af eignaumsýslu og verkefnum tengdum landbúnaði er kostur.
Jákvætt viðmót og færni í mannlegum samskiptum.
Nákvæmni í vinnubrögðum.
Gott vald á íslensku í ræðu og riti.