Fréttir og auglýsingar
  • Mynd/Stjórnarráðið

Framkvæmdir við endurgerð Hegningarhússins

5. maí 2020

Ríkiseignir og Minjavernd hafa gengið frá undirritun samstarfssamnings um að hefja fyrsta áfanga við endurgerð á Hegningarhúsinu Skólavörðustíg. Húsið er friðað samkvæmt lögum um menningarminjar og mikilvægt að viðgerð hússins taki mið af upprunalegri gerð þess, bæði hvað efnisval og handverk varðar.

Framkvæmdir munu hefjast strax í sumar og eru þær gerðar á grundvelli sérstaks fjárfestingarátaks á vegum stjórnvalda til að vinna gegn samdrætti í hagkerfinu með arðbærum fjárfestingum sem auka eftirspurn eftir vinnuafli.

Minjavernd mun taka að sér að annast og hafa umsjón með endurgerð Hegningarhússins fyrir Ríkiseignir fyrir allt að 342 m.kr. í samræmi við fjárfestingarátak stjórnvalda.
Unnið verður að viðgerðum á ytra byrði hússins og nánasta umhverfi á grundvelli fyrirliggjandi kostnaðaráætlunar.