Fréttir og auglýsingar

Ríkiseignir auglýsa eftir umsóknum um leigu á ríkisjörðunum Sveinsstaðir og Sveintún í Grímsey

18. feb. 2020

Um er að ræða ríkisjarðirnar Sveinsstaði, landnúmer 151857 og Sveintún, landnúmer 151896, í Grímsey, ásamt öllum réttindum og gæðum jarðanna, s.s. nýtni hlunninda í fuglabjörgum. Séreignarland jarðanna er samliggjandi og talið vera samtals um 9,0 hektarar að stærð. Enginn húsakostur fylgir jörðunum.

Áhugasömum er bent á að fara á staðinn og skoða jarðirnar og nánasta umhverfi á eigin vegum.

Leitað er eftir áhugasömum leigutökum, skv. forskrifuðum leigusamningi og fyllilega útfylltu umsóknareyðublaði. Í umsókn skal m.a. koma fram menntun og starfsreynsla umsækjanda, sem og lýsing á áformum umsækjanda um fyrirhugaða nýtingu á jörðunum og hvernig hún getur talist til hagsbóta fyrir byggð og mannlíf í Grímsey. Umsækjanda sem uppfyllir skilyrði landeiganda best að mati Ríkiseigna og talinn er best hæfur miðað upplýsingar á umsóknareyðublaði, stendur til boða 3ja ára leigusamningur til reynslu og með möguleika á framlengingu, ef sýnt er fram á að skilyrði séu uppfyllt að loknum reynslutíma.

Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl. n.k. og nálgast má umsóknareyðublað og frekari upplýsingar á heimasíðu Ríkiseigna, www.rikiseignir.is.

Lýsing og gögn Sveinsstaðir-Sveintún

Leigusamningur Sveinsstaðir

Leigusamningur Sveintún

Umsóknareyðublað Sveinsstaðir-Sveintún

Mynd 1   Mynd 2  Mynd 3  Mynd 4