Stefna Ríkiseigna

Kjarnastarfsemi

 

Málaflokkur

Starfsemi Ríkiseigna fellur undir eignaumsýslu ríkisins, málaflokkur 5.2

Hlutverk

 

 • Hlutverk Ríkiseigna er að tryggja örugga og hagkvæma umsýslu jarða, annarra fasteigna og auðlinda í eigu ríkisins sem stofnunin hefur umsjón með. Um stofnunina og verkefni hennar gilda ekki sérlög heldur starfar hún á grundvelli laga um opinber fjármál.

 

Framtíðarsýn

 

 • Að Ríkiseignir verði fyrsti kostur ríkisins þegar kemur að umsýslu fasteigna, jarðeigna og auðlinda.

 

Helstu verkefni og áherslur

 

 • Almenn umsjón, fyrir hönd ríkissjóðs, með lóðum, landspildum, jörðum, öðrum fasteignum og auðlindum.
 • Þjónusta við leigutaka, ábúendur og aðra samstarfs- eða hagsmunaaðila.
 • Útleiga ríkishúsnæðis og innheimta húsaleigu fyrir afnotin.
 • Endurleiga fasteigna sem stofnunin hefur leigt á almennum markaði.
 • Umsjón með útleigu og ábúð á ríkisjörðum og innheimtu jarðarafgjalda.
 • Viðhald og endurbætur á fasteignum, með það að markmiði að þær viðhaldi verð- og notagildi sínu sem og menningarlegum verðmætum.
 • Rekstur fasteigna að því marki sem það er ekki á ábyrgð leigutaka.
 • Halda greinargóðan gagnagrunn (staðsetning, stærð, eigindi, umráð, nýting) um jarðir, aðrar fasteignir og auðlindir í eigu ríkisins.
 • Stuðla að hagkvæmri nýtingu eigna og auknum tekjum af þeim.
 • Vinna að langtímaáætlun um jarðir, aðrar fasteignir og auðlindir varðandi framtíðareignarhald, nýtingu og mögulega hagræðingu.

 

Fyrirsjáanlegar breytingar

 

 • Breyting á reikningsskilareglum mun hafa veruleg áhrif á verkefni stofnunarinnar, verklag og umfang á næstu misserum, einkum hvað varðar innleiðingu markaðsleigu við leigu húsnæðis til ríkisstofnana, mat á virði eignasafnsins og reikningsskil því tengdu.

 

 

Hér má sjá skjalið í heild sinni.