Gæðastefna

Ríkiseignir gegna mikilvægu hlutverki á sviði fasteigna, jarða og auðlinda og leggja í því sambandi áherslu á gæði vinnu og þjónustu við viðskiptavini sína. Viðskiptavinir í þessu tilliti eru einkum ráðuneyti, sveitarfélög, opinberir eftirlitsaðilar, stofnanir sem leigutakar,ábúendur og aðrir leigjendur á jörðum,  ráðgjafar, birgjar, verktakar og aðrir hagsmunaaðilar.

Gæðastefna Ríkiseigna er:

  • Að tryggja að verklag stofnunarinnar sé í samræmi við opinber fyrirmæli og góða stjórnsýslu.
  • Að í öllu verklagi sé gætt ýtrustu skilvirkni og hagkvæmni.
  • Að tryggja að stofnunin komi fram sem trúverðugur þjónustuaðili gagnvart viðskiptavinum.
  • Að vinna að stöðugum umbótum og árangri í starfsemi stofnunarinnar.
  • Til að framfylgja gæðastefnu stofnunarinnar munu Ríkiseignir starfrækja gæðakerfi sem byggir á staðlinum ISO:9001.

Ábyrgð á framkvæmd

  • Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á gæðastefnu stofnunarinnar.
  • Gæðastjóri ber ábyrgð á innleiðingu gæðastefnunnar og eftirliti með framkvæmd hennar.
  • Gæðastefnan tekur til allra starfsmanna stofnunarinnar. Þeir bera ábyrgð á að fylgt sé vinnuferlum sem tryggja eiga framkvæmd gæðastefnunnar.
  • Allir starfsmenn bera ábyrgð á að tilkynna gæðastjóra um frávik og galla.